Afstandsmeting

spar racing

Voor de afstandmeting gebruiken we de door SPAR Racing ontwikkelde app. We hebben daarbij rekening gehouden met artikel 18, lid 6 van het RvR: 

Het is tijdens evenementen verboden apparatuur, bedoeld om signalen te zenden naar buiten de boot of te ontvangen van buiten de boot, in de boot voorhanden te hebben. De wedstrijdgevende organisatie kan echter bepaalde apparatuur toestaan of zelfs voorschrijven, mits de gelijke kansen voor de ploegen behouden blijven.

De wedstrijdorganisatie schrijft het gebruik van de app voor, het is onze primaire afstandsmeting. Daarnaast zullen de deelnemende ploegen naast het tempo, de snelheid en de doorkomsttijd (bij een aantal tussenposten) van de eigen ploeg en ook de positie van andere ploegen in het eigenveld tonen. Deze informatie wordt daarnaast ook getoond op grote schermen in het clubhuis. De wedstrijdorganisatie is van mening dat deze informatie het wedstrijdelement versterkt omdat hierdoor inzicht wordt gegeven op welke positie men ligt in het eigenveld. De informatie is beschikbaar voor alle ploegen en wij zijn van mening dat hiermee de gelijke kansen voor alle ploegen behouden blijven. In de laatste fase van de wedstrijd na de Damsluis bij Vijfhuizen, wordt de informatie niet meer ververst om te voorkomen dat ploegen nog een allerlaatste sprint gaan trekken.

Tijdens de Spaarne Lenterace 2016 heeft SPAR Racing de app getest. SPAR Racing bestaat uit een gratis app voor de iPhone en een website waarmee deelnemers en toeschouwers van de achtervolgingswedstrijden tijdens de wedstrijd extra informatie krijgen over hoe zij en hun favoriete ploeg in de wedstrijd liggen.
De app is te downloaden in de App Store van iPhone, te vinden onder de naam ’thehour’

Roeiers kunnen met de app zien welk tempo ze varen, welke afstand en tijd ze hebben afgelegd sinds de start en hoe ze op een aantal tussenpunten tijdens de wedstrijd liggen ten opzichte van andere ploegen in hun veld (dit laatste op vergelijkbare manier als bij een tijdrit in de Tour de France).

Toeschouwers en thuisblijvers kunnen via de website kiezen of ze een kaart zien waarop alle ploegen in de wedstrijdbaan te zien zijn (met ernaast ook het tempo dat de ploeg op dat moment roeit), of een scherm waarop alle tussenpunten naast elkaar staan met de ranking per tussenpunt.

Voor de afstandsmeting vragen we één van de ploeggenoten om de app vooraf te installeren op een iPhone (voor andere telefoons is – op dit moment – nog geen app beschikbaar) en de app te gebruiken tijdens de wedstrijd. De iPhone wordt op de Bosbaan bij het wedstrijdsecretariaat gecontroleerd: is de telefoon gekoppeld aan de juiste ploeg?

De app en de website van SPAR Racing is ontwikkeld door Marco Blauwhof en Alwin Snijders.

De volgende tussenpunten worden gebruikt:

Mannen Afstand Vrouwen Afstand
Start      0  
2 km (start vrouwen)     2 Start vrouwen 0
Damsluis Halfweg 5,37 Damsluis Halfweg 3,37
Brug A9 8 Brug A9 6
Chicane  10 Chicane 8
Damsluis Vijfhuizen 13,41 Damsluis Vijfhuizen 11,41

 

Sponsors
 damen 300x76
 logo blom bv 300x99
 spar racing 300x251
 HMS 180
 Boogaard 180