Stroming mee of tegen?

Als je een uur moet roeien op de Ringvaart van de Haarlemmermeer, is het handig om te weten of er stroming staat. Alleen als de bemaling “aan” staat, is er sprake van stroming, waarbij je in veel gevallen dan in het begin de stroming mee zal hebben en na Halfweg mogelijk tegen of als het bemaling bij Spaarndam aanzet nog een langer stukje mee. Het laatste stuk zal je de stroming veelal tegen hebben. Hoe dat komt kunnen we het besten aan de hand van bijgevoegd kaartje uitleggen.
Of er bemaling plaats vindt kunt u op de website terugvinden via onderstaande link.

http://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=230be61a2b7446439d1c40138c98f7ec

Deze website ook te bereiken via: https://www.rijnland.net/actueel/water-en-weer/afvoer-van-water en dan “Aan & Afvoer”

De kleur van ieder vierkant geeft aan of het gemaal actief is, en hoe groot het debiet is. Als op het vierkant wordt geklikt, wordt zichtbaar hoe lang het gemaal al actief danwel inactief is.
Als geen bemaling door Boezemgemaal Halfweg en Spaarndam dan is de stroming verwaarloosbaar.

Als Boezemgemaal Halfweg alleen aan: (tak is roze nummer op foto en pijl is stroomrichting)

Tak     M/s

115     0,08
114     0,09
128     0,12
134     0,28
126     0,00

Als Boezemgemaal Halfweg en Boezemgemaal Spaarndam aan: (tak is roze nummer op foto en pijl is stroomrichting)

Tak     M/s

115     0,25
114     0,16
128     0,07
134     0,47
126     0,14