Bepalingen

 • Het Wedstrijdreglement voor kiellinie wedstrijden is van toepassing
 • De bruggen zijn steeds een hindernis waar ploegen elkaar niet kunnen inhalen. Houd daar rekening mee en geef elkaar de ruimte.
 • De inhaalregels van de KNRB zijn van toepassing. Je vindt ze op de site van de KNRB.
 • Afstandsbepaling vindt plaats d.m.v. op een iPhone te downloaden app.
  • Iedere ploeg wordt verzocht een iPhone 4 of hoger hiervoor beschikbaar te stellen. We vertrouwen er op dat binnen iedere ploeg minstens een zo’n toestel beschikbaar is. Anders horen we dit!
  • De afstand wordt uiteindelijk bepaald t.o.v. de as van de Ringvaart en het Spaarne.
  • Voor de back-up tijd en afstandswaarneming wordt een dongel uitgereikt aan de stuur. (nummer dongel is gelijk aan je startnummer graag controleren!)
 • Omdat de finishlijn niet voor iedere ploeg dezelfde is, dienen ploegen die klaar zijn met hun Uur, rekening te houden met eventueel snellere oplopende ploegen die nog in wedstrijdtempo varen. Vaar max. SB-wal en pas op bij bruggen. Laat de ploeg die nog in de wedstrijd is voor!
 • Ploegen die meer dan 16 km varen, varen het vlot van KR&ZV “Het Spaarne” voorbij richting de binnenstad van Haarlem totdat zij een vol uur volbracht hebben. Daarna maken ze rond, pas op tegenliggers bij het terugvaren en houd maximaal stuurboord aan.
   
  Aanvullende informatie
 • Stuurlieden/ploegen kunnen middels bijgevoegde (link powerpoint) een aantal zaken betreffende het traject en de regelgeving m.b.t. inhalen vooraf bekijken. Bekijk o.a. even de lagere bruggen en scherpe bochten.
 • Van elk obstakel/brug is een korte video beschikbaar. Zie de pagina met
  baanvideo’s.
 • Bij het ophalen op KR&ZV “Het Spaarne” van de rugnummers krijg je op papier eventuele aanvullende informatie verstrekt over (nieuwe) hindernissen.
 • De start van de ploegen uit blok 1 is _____
 • De ploegen uit blok 2 starten bij _____
 •